Atlantis Lodge

ezcol 1half Obiekt zosta oddany do u ytku w maju 2012 roku i jest przeznaczony dla nurk w CN Atlantis ezcol 1half ezcol 1half end W budynku znajduje si winda a wszystkie pokoje wyposa one s w azienk TV telefon bezp atny dost p do WiFi oraz klimatyzacj Istnieje mo liwo zam wienia niada i…