Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat PADI ADVANCED OPEN WATER DIVER i będą upoważnieni do kontynuowania przygody z nurkowaniem na wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI, a także będą mogli rozpocząć kurs ratowniczy (RESCUE DIVER).

Osoby z certyfikatem PADI ADVENTURE DIVER mogą tylko zaliczyć pozostałe 2 nurkowania z przygodą.

advanced ow banner


Wymagania wstępne

ukończone 12 lat i certyfikat PADI OPEN WATER DIVER.

Cena

€ 250

Okres trwania

2-3 dni