Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat PADI OPEN WATER DIVER i będą upoważnieni do nurkowania na maksymalną głębokość 18 m. Osoby z certyfikatem mogą również uczestniczyć w nurkowaniach PADI ADVENTURE DIVES.

Osoby posiadające tytuł PADI SCUBA DIVER, które chciałyby ukończyć kurs OPEN WATER DIVER będą musiały jedynie odbyć pozostałe 2 moduły teoretyczne, 2 zajęcia w wodach zamkniętych i 2 nurkowania w wodach otwartych.

O każdej porze, gdziekolwiek chcesz – zapoznaj się z teorią we własnym tempie w zakładce.

elearning-banner-1

Glowne-Wymagania

ukończone 10 lat, umiejętność pływania i poczucie komfortu w wodzie.

Cena

€ 360

Okres Pobytu

4 dni