Formularz jest podstawą do przeprowadzenia badania lekarskiego uczestnika, jeśli zachodzi taka potrzeba. Twierdząca odpowiedź na pytania w formularzu oznacza konieczność takiego badania. Centrum Nurkowe Atlantis współpracuje z lekarzem specjalistą medycyny nurkowej przeprowadzającym wymagane badania. Koszt: 60 €. Akceptujemy zagraniczne oświadczenia o stanie zdrowia. Przed nurkowaniem zalecamy wizytę u lekarza, mimo że nie jest to wymagane.  Minimalny wiek do nurkowania w wodach otwartych wynosi 10 lat.

Dzieci poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.  Osoby bez certyfikatu PADI Advanced Open Water Diver, BSAC Sports Diver, CMAS stopień P2 lub odpowiednika są zobowiązane do nurkowania razem z instruktorem przez cały czas.  Przed rozpoczęciem nurkowania wszyscy uczestnicy, za wyjątkiem początkujących, muszą potwierdzić swoje kwalifikacje i doświadczenie, okazując swój certyfikat i logbook.  Osoby nurkujące samodzielnie (bez przewodnika) powinny wypożyczyć samochód, np. jeepa, aby dotrzeć na miejsce (Centrum Nurkowego Atlantis posiada w swojej możliwość wynajęcia środków transportu).