Wynajęcie samochodu, najlepiej jeepa, jest niezbędne (usługa dostępna w centrum nurkowym). Ponadto zalecamy, aby co najmniej jedna osoba w grupie miała doświadczenie w nurkowaniu na Gozo. Osoby bez certyfikatu PADI Advanced Open Water Diver, BSAC Sports Diver, CMAS stopień P2 lub odpowiednika są zobowiązane do nurkowania razem z instruktorem przez cały czas.

Instruktorzy nurkowania mogą oferować swoje usługi wyłącznie za zgodą centrum nurkowego licencjonowanego przez maltańską organizację turystyczną Malta Tourism Authority. Muszą ponadto posiadać certyfikat, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie zdrowotne.