Nurkowania technicznego są przeznaczone dla doświadczonych nurków. Umożliwiają bezpieczne nurkowanie na większych głębokościach i dłuższą eksplorację podwodnego świata z użyciem różnych gazów i specjalistycznego sprzętu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt – dla każdego uczestnika przygotowujemy indywidualny program dopasowany do jego doświadczenia.

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, certyfikat Rescue Diver, Sport Diver lub CMAS**

 

Kursy nurkowania technicznego

Centrum Nurkowe Atlantis oferuje szeroką gamę kursów nurkowania technicznego w ramach uznawanych na całym świecie federacji TDI i BSAC.

 

TDI Advanced Nitrox

Kurs składa się z zajęć teoretycznych, 1 nurkowania w basenie lub w warunkach basenopodobnych oraz 4 nurkowań na wodach otwartych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat TDI Advanced Nitrox Diver, uprawniający do nurkowania do maksymalnej głębokości określonej posiadanym certyfikatem.

Czas trwania: 3 dni
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, minimalne uprawnienia: certyfikat Nitrox Diver, 25 zalogowanych nurkowań na wodach otwartych

 

TDI Decompression Procedures

Kurs składa się z zajęć teoretycznych, 1 nurkowania w basenie lub w warunkach basenopodobnych oraz 4 nurkowań na wodach otwartych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat TDI Decompression Procedures Diver uprawniający do nurkowania do maksymalnej głębokości 45 m.

Czas trwania: 3 dni
Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat, Minimalne uprawnienia: certyfikat Deep Diver, 50 zalogowanych nurkowań na wodach otwartych

 

TDI Trimix Diver

Kurs składa się z zajęć teoretycznych, 1 nurkowania w basenie lub w warunkach basenopodobnych oraz 4 nurkowań na wodach otwartych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat TDI Trimix Diver uprawniający do nurkowania do maksymalnej głębokości 60 m.

Czas trwania: 5 dni
Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat, Minimalne uprawnienia: certyfikat TDI Decompression Procedures Diver lub równoważny, 100 zalogowanych nurkowań na wodach otwartych

 

BSAC Accelerated Decompression Procedures

Kurs składa się z zajęć teoretycznych, 1 nurkowania w basenie lub w warunkach basenopodobnych oraz 2 nurkowań na wodach otwartych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat BSAC Accelerated Decompression Procedures Diver uprawniający do nurkowania do maksymalnej głębokości określonej posiadanym certyfikatem.

Czas trwania: 3 dni
Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat, Minimalne uprawnienia: certyfikat BSAC Sports Diver lub równoważny, 50 zalogowanych nurkowań na wodach otwartych

 

BSAC Explorer Mixed Gas

Kurs składa się z zajęć teoretycznych, 1 nurkowania w basenie lub w warunkach basenopodobnych oraz 3 nurkowań na wodach otwartych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat BSAC Explorer Mixed Gas Diver uprawniający do nurkowania do maksymalnej głębokości 60 m.

Czas trwania: 4 dni
Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat, Minimalne uprawnienia: certyfikat BSAC Accelerated Decompression Procedures Diver lub równoważny, 100 zalogowanych nurkowań na wodach otwartych