Anulowanie rezerwacji, zmiana rezerwacji i niestawienie się dotyczą tylko sytuacji, w której rezerwacja została potwierdzona.

Rezerwacja: Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji drogą mailową wraz z dowodem wpłaty i voucherem.

Anulowanie rezerwacji

Za anulowanie rezerwacji na 7 dni lub mniej przed datą zameldowania pobierana jest opłata w wysokości 10% pełnej kwoty.

Za anulowanie rezerwacji na 8 do 30 dni przed datą zameldowania pobierana jest opłata 5% pełnej kwoty.

Anulowanie rezerwacji prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem (+356) 2219 0000 lub wysyłając faks na numer (+356) 2155 5661 co najmniej 31 dni przed datą zameldowania.

Zmiany w rezerwacji

O zmianach w rezerwacji prosimy informować jak najwcześniej przed datą zameldowania.

Zmiany w rezerwacji nie wiążą się z żadnymi opłatami, zostaną jednak przyjęte tylko wtedy, kiedy będzie to możliwe.

Niestawienie się

W przypadku braku anulowania rezerwacji i niestawienia się na miejscu nakładana jest specjalna opłata.

Opłata zależy od umowy klienta; może wahać się w granicach od 30% do nawet całkowitego kosztu rezerwacji. Ze swojej strony zawsze staramy się, aby opłata ta była jak najniższa.

 

Kolejna usługa oferowana przez Centrum Nurkowe Atlantis to Kantor Wymiany Walut.

Płatności można dokonywać:

  • kartą kredytową (Visa, Mastercard), lub
  • czekiem podróżnym
  • gotówką, lub
  • przelewem bankowym